Server was unable to process request. ---> Site is not configured for Claims Forms Authentication.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 36A - Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (84-363)836795-834443-839950 ;
Fax: (84-363) 834092
Email: trungtamkhcntb@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 12/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016

Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 52 đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH và CN) thực hiện mới và 19 đề tài, dự án KH và CN cấp tỉnh chuyển tiếp từ năm 2015 với tổng kinh phí khoảng 15.830 triệu đồng, đạt 100% kinh phí đầu tư. Các đề tài, dự án đã tập trung vào việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH và CN vào sản xuất, đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 11/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2016, đề ra phương hướng năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ.

Thông báo: Tuyển chọn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-SKH&CN, ngày 15/12/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; căn cứ Nghị quyết cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 03/01/2017. Giám đốc Sở thông báo Tuyển chọn chức danh trưởng phòng, phó phòng, phó đơn vị trực thuộc Sở quản lý như sau:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"

Sáng ngày 4/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” nhằm đánh giá lại kết quả công tác năm 2016, đưa ra các phải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Dực được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Sáng ngày 30/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo đề án phát triển khoa học công nghệ

Chiều ngày 27/12, UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo đề án phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng tới năm 2030.
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com