Thông tư 14/2016/TT-BKHCN về quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia có hiệu lực từ 01/11/2016

Từ 01/11/2016, Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành ngày 30/6/2016 về quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Trong đó, Bộ đề xuất quy định rõ hơn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện công tác tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển nông thôn, miền núi

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Lễ ký Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức sáng 8/6/2016, tại Hà Nội. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh, cùng đại diện của các cơ quan liên quan thuộc hai Bộ.

Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ

2015 là năm đầu tiên chứng kiến nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của xã hội, mà chủ yếu là doanh nghiệp, đã vượt qua nguồn lực đầu tư từ nhà nước. Để KHCN thực sự có vai trò then chốt trong phát triển KT-XH của quốc gia, cơ chế, cách thức, chỉ tiêu phân bổ nguồn lực tài chính cho KHCN cần được đổi mới, đi đôi với tăng cường các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này.

Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hướng dẫn thành lập Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Nhà khoa học không còn “đau đầu” vì thủ tục tài chính

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, việc liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Tài chính ký ban hành Thông tư liên tịch 27 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, đã từng bước gỡ bỏ “nút thắt” tài chính cho nghiên cứu khoa học.

Qui định về công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tập trung đầu tư phát triển các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm mà Việt Nam có thế mạnh để đến năm 2020 có khoảng 15 tổ chức, đến năm 2030 có khoảng 30 tổ chức khoa học và công nghệ công lập đạt trình độ khu vực và thế giới.

Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Quy định mới về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

Sáng 30/12/2015, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Thông tư liên tịch 27).

5 năm thực hiện Chiến lược Phát triển KH&CN: Đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng

“2015 là năm rất đáng ghi nhớ vì lần đầu tiên chúng ta đạt thứ hạng rất cao trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của thế giới. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của cộng đồng khoa học Việt Nam và của cơ chế chính sách đã được ban hành” - Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com