Giới thiệu về ngành Khoa học và Công nghệ Thái Bình

Vài nét về quả trình xây dựng và phát triển. Hoạt động KH và CN đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển Kinh tế - Xã hội - Văn hoá của mỗi quốc gia

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com