Tin tổng hợp

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết công tác năm 2016
Sáng ngày 11/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2016, đề ra phương hướng năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, tập hợp được nhiều trí thức khoa học và công nghệ (KH và CN). Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu và chuyển giao KH và CN vào sản xuất đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng sát với thực tế. Hoạt động sáng tạo KH và CN, biểu dương trí thức qua các hội thi, cuộc thi đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề được triển khai hiệu quả. Các hội thành viên đã có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố, phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, hoạt động trên các mặt công tác.

 
Sáng tạo đồ chơi từ phế liệu giúp trẻ phát triển cả thể chất, trí tuệ.

 

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017 – 2020.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy vai trò tiềm năng của đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền đưa chính sách khoa học vào cuộc sống; gắn kết chặt chẽ với các hội thành viên đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các trường đại học trong và ngoài tỉnh thực hiện tốt các hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hoàng Lanh
(http://baothaibinh.com.vn/)
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com