Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động

Nội dung Bản công bố kèm theo Quyết định số 263/QĐ-SKHCN, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình xem chi tiết tại đây

 

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com