Thông báo

Công văn số 64/SKHCN-KHTC ngày 16/02/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình NTMN, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

      Kính gửi: 

                     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

                     - Uỷ ban nhân dân các Huyện, thành phố;

                     - Các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

 

Thực hiện Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết một số nội dung đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

 

Nội dung công văn số 64/SKHCN-KHTC xem chi tiết tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com