Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Nhân sự chuẩn bị hồ sơ làm quy trình bổ nhiệm lại

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về ban hành Quy chế tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Lãnh đạo Sở về việc làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ.


Để làm quy trình bổ nhiệm chức danh trên, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến đồng chí Đỗ Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và Chương trình hành động để báo cáo tại Hội nghị CBCCVC Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN và Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.


Hồ sơ (theo mẫu) gồm:


- Báo cáo kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua;


- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008;


- Giấy khám sức khỏe;


- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.


Chương trình hành động và báo cáo kết quả công tác của nhân sự làm 02 bản: 01 bản gửi về Văn phòng Sở (đ/c Quang) để tổng hợp và lưu tại hồ sơ cá nhân.


Thời gian gửi Chương trình hành động và hồ sơ cá nhân vào ngày 07/12/2017.


 

Thông báo số 662/TB-SKHCN ngày 06/12/2017 xem chi tiết tại đây

 

 

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com