Thông báo

Thông báo họp về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý

Thông báo họp số 667/TB-SKHCN ngày 07/12/2017 về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý xem chi tiết tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com