Thông báo

Quyết định số 570/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2017 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 570/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2017 về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức.

Theo Quyết định số 570/QĐ-SKHCN, Ông Đỗ Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 13/12/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ông Đỗ Khắc Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Quyết định số 570/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2017 xem chi tiết tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com