Thông báo

Quyết định số 36/QĐ-SKHCN ngày 05/01/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 36/QĐ-SKHCN ngày 05/01/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Theo quyết định số 36/QĐ-SKHCN, Ông Phạm Văn Quang, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 05/01/2018. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ông Phạm Văn Quang được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Quyết định số 36/QĐ-SKHCN ngày 05/01/2018 xem chi tiết tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com