Thông báo

Báo cáo số 03/BC-SKHCN ngày 04/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Nội dung Báo cáo số 03/BC-SKHCN ngày 04/01/2018 xem chi tiết tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com