Thông báo

Công văn số 12/SKHCN-KHTC ngày 11/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Nội dung công văn số 12/SKHCN-KHTC xem chi tiết tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com