Thông báo

Quyết định số 55/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2018 về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 55/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2018 về việc bổ phụ trách kế toán.

Theo quyết định số 55/QĐ-SKHCN, bà Phạm Thị Minh Huệ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính được giữ chức phụ trách kế toán của Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 18/01/2018, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với bà Phạm Thị Minh Huệ.

 

Quyết định số 55/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2018 xem chi tiết tại đây 

 

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com