Thông báo

Quyết định số 306/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2018 về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 306/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2018 về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức

Theo Quyết định số 306/QĐ-SKHCN, ông Đặng Hữu Lợi, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình được tiếp nhận và bố trí về làm việc tại Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 15/6/2018.

 

Xem chi tiết Quyết định số 306/QĐ-SKHCN ngày 15/6/2018 tại đây

Sở KH&CN

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com