Lịch công tác tuần của Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2017
(Từ ngày: 06/11/2017 - Đến ngày: 12/11/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 06/11/2017
Thứ ba 07/11/2017
Thứ tư 08/11/2017
Thứ năm 09/11/2017
Thứ sáu 10/11/2017
Thứ bảy 11/11/2017
Chủ nhật 12/11/2017
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com