Lịch công tác tuần của Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2018
(Từ ngày: 21/05/2018 - Đến ngày: 27/05/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 21/05/2018
Thứ ba 22/05/2018
Thứ tư 23/05/2018
Thứ năm 24/05/2018
Thứ sáu 25/05/2018
Thứ bảy 26/05/2018
Chủ nhật 27/05/2018
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com