Lịch công tác tuần của Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2018
(Từ ngày: 23/07/2018 - Đến ngày: 29/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 23/07/2018
Thứ ba 24/07/2018
Thứ tư 25/07/2018
Thứ năm 26/07/2018
Thứ sáu 27/07/2018
Thứ bảy 28/07/2018
Chủ nhật 29/07/2018
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com