Lịch công tác tuần của Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2018
(Từ ngày: 06/08/2018 - Đến ngày: 12/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 06/08/2018
Thứ ba 07/08/2018
Thứ tư 08/08/2018
Thứ năm 09/08/2018
Thứ sáu 10/08/2018
Thứ bảy 11/08/2018
Chủ nhật 12/08/2018
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com