Lịch công tác tuần của Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình

Tuần trước Tuần thứ 45 năm 2018
(Từ ngày: 05/11/2018 - Đến ngày: 11/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 05/11/2018
Thứ ba 06/11/2018
Thứ tư 07/11/2018
Thứ năm 08/11/2018
Thứ sáu 09/11/2018
Thứ bảy 10/11/2018
Chủ nhật 11/11/2018
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com