Số hiệu
17/2008/QH12 
 Trích yếu nội dung
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội
 Ngày ban hành
03/06/2008
 Ngày có hiệu lực
03/06/2008
 
 Hình thức văn bản
Tờ trình 
 Lĩnh vực
Báo chí
 Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 Người ký duyệt
Uông Chu Lưu  
® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com