Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình
Địa chỉ: Số 36A - Phố Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (0227) 3831 333 - Fax : (0227) 3834 092

Email: skhcn.thaibinh@gmail.com