A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH03/21

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Đồng Thụy

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: ThS. Tô Sỹ Chức; CN. Trịnh Thị Hoàng Yến; ThS. Nguyễn Thị Thơm; CN. Dương Văn Lễ; ThS. Đào Đình Hùng; CN. Vũ Thị Ngọc Hoa; CN. Vũ Xuân Nam; CN. Trần Thị Loan; CN. Trần Ngọc Tú; ThS. Đỗ Thị Yến; CN. Đỗ Trọng Tiền; CN. Đoàn Minh Thùy; CN. Bùi Thị Lý; CN. Đinh Thị Thu Hiền

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích và làm rõ thực tiễn vấn đề tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình; làm rõ những thành tựu đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến thực trạng từ đó, đề xuất những giải pháp khả thi để đổi mới phương pháp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

- Thời gian thực hiện: 11 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2021 kết thúc tháng 12/2021

- Kinh phí thực hiện: 250 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan