A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý môi trường trong chăn nuôi trâu, bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý môi trường trong chăn nuôi trâu, bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/NN09/20-21

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSTY. Nguyễn Thị Bến

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: KS. Nguyễn Bá Hưng; KS. Hà Thị Kim Thu; ThS. BSTY. Phạm Văn Lý; BSTY. Đàm Thị Việt Anh; KS. Phạm Tuấn Anh; ThS. BSTY. Phạm Thành Nhương; ThS. BSTY. Hoàng Thị Miền; BSTY. Nguyễn Hoài Văn; CN. Nguyễn Thị Hoa Tươi; ThS. BSTY. Trịnh Quang Hiệp

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Đưa ra được quy trình sử dụng chế phẩm sinh học phù hợp với điều kiện chăn nuôi trâu, bò thương phẩm trên địa bàn tỉnh có hiệu quả trong xử lý làm giảm mùi hôi thối và bảo đảm môi trường chuồng trại chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2020 kết thúc tháng 12/2021

- Kinh phí thực hiện: 900 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết