A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu trồng trọt và bảo vệ thực vật để theo dõi, giám sát sinh trưởng, phát triển của cây trồng và dịch hại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu trồng trọt và bảo vệ thực vật để theo dõi, giám sát sinh trưởng, phát triển của cây trồng và dịch hại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/NN10/20-21

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Mai Thanh Giang

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: ThS. Trần Thiếu Dư; ThS. Nguyễn Xuân Thanh;  KS. Trần Quốc Dương; KS. Lại Mạnh Tiến; KS. Nguyễn Bình Thanh; KS. Đỗ Hoài Linh; CN. Nguyễn Ngọc Chung; ThS. Phạm Thúy Hà; ThS. Nguyễn Thành Phúc; ThS. Đỗ Phương Dung; ThS. Vũ Trọng Thể; KS. Phạm Quang Hiển; KS. Vũ Tuấn Anh

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

    + Ứng dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin giúp các nhà quản lý tiếp cận được một cách nhanh nhất tức thời tình hình sản xuất và diễn biến tín hiệu đồng ruộng, kịp thời đưa ra những quyết sách trong chỉ đạo, điều hành sản xuất; Tạo kênh tương tác, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thúc đẩy liên kết sản xuất

    + Ứng dụng CNTT tạo lập CSDL trồng trọt và BVTV phục vụ công tác lưu trữ, quản lý thông tin giám sát đồng ruộng; kết hợp với việc số hóa bản đồ tạo nền tảng ban đầu về CSDL nhằm phát triển phần mềm tin học theo dõi, giám sát tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, dịch hại. Qua đó tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành tổ chức sản xuất trồng trọt và phòng trừ dịch hại một cách chính xác, kịp thời

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ 01/2020 kết thúc 12/2021

- Kinh phí thực hiện: 600 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan