A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH07/21-22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Trọng Trâm

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: TS. Bùi Ngọc Lâm; NGƯT, ThS. Bùi Ngọc Sơn; ThS. Đặng Xuân Phong; ThS. Trần Thị Nụ; ThS. Phạm Đăng Quân; ThS. Vũ Thị Bích Liên; ThS. Phan Thị Hồng Lan; ThS. Bùi Mạnh Trí; ThS. Phạm Thị Phương; ThS. Trịnh Hữu Quảng; ThS. Nguyễn Thị Hải; ThS. Phạm Thành Khánh; CN. Phạm Văn Quảng

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập

+ Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

+ Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành/Hội thảo khoa học cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ 01/2021 kết thúc 06/2022

- Kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin