A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lượng hoá các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lượng hoá các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH08/22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trịnh Ngọc Thắng; CN. Nguyễn Xuân Trường

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: CN. Nguyễn Văn Hiệu; CN. Trần Thị Thu Hương; ThS. Trần Thị Huyền; ThS. Chu Thị Thanh Loan; CN. Phạm Hồng Phú; CN. Ngô Bá Chiểu; CN. Trần Ngọc Thái; CN. Phạm Hồng Quang; CN. Nguyễn Văn Năm; CN. Đinh Thị Thuỳ; CN. Trần Thị Quý Nho; CN. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; CN. Lại Thị Thu Hoài

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 

+ Hệ thống hoá các cơ sở lý luận về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng

+ Đánh giá thực trạng của việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện trong, ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống); chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác đánh giá, xếp loại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng

+ Đề xuất xây dựng Bộ khung tiêu chí đánh giá được lượng hóa theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém), là cơ sở xếp loại chất lượng cho mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện trong, ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống) theo tiêu chuẩn từng mức chất lượng (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

+ Báo cáo cơ sở lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn bản quy định của Đảng về vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng

+ Báo cáo thực trạng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các loại hình tổ  chức cơ sở đảng (đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện trong, ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021

Bộ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện trong, ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống)

+ Báo cáo kết quả đề tài

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ 01/2022, kết thúc tháng 12/2022

- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan