A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lượng hoá các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lượng hoá các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH08/22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trịnh Ngọc Thắng; CN. Nguyễn Xuân Trường

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: CN. Nguyễn Văn Hiệu; CN. Trần Thị Thu Hương; ThS. Trần Thị Huyền; ThS. Chu Thị Thanh Loan; CN. Phạm Hồng Phú; CN. Ngô Bá Chiểu; CN. Trần Ngọc Thái; CN. Phạm Hồng Quang; CN. Nguyễn Văn Năm; CN. Đinh Thị Thuỳ; CN. Trần Thị Quý Nho; CN. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; CN. Lại Thị Thu Hoài

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng để làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phải đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng hằng năm gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua việc tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp đánh giá chất lượng hằng năm đối với loại hình tổ chức cơ sở đảng ở các địa phương đã và đang triển khai đề xuất giải pháp xây dựng bộ khung tiêu chí đánh giá theo 4 cấp độ theo phương châm đánh giá đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đồng và công khai kết quả để làm căn cứ để xếp loại chất lượng hằng năm đối với các loại hình tổ chức cở sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo bảo đảm thực chất, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của tổ chức cơ sở đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tóm tắt (File đính kèm)

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ 01/2022, kết thúc tháng 12/2022

- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan