A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH11/22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Giang

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Thêu; CN. Trần Quang Minh; CN. Nguyễn Thị Nhi; CN. Phạm Thị Dinh; ThS. Tạ Văn Bằng; CN. Bùi Văn Đạt; ThS. Nguyễn Ngọc Sáng; ThS. Nguyễn Thanh Tuấn; CN. Lương Thị Ánh; ThS. Phạm Thúy Quỳnh; CN. Nguyễn Đình Thái; CN. Nguyễn Thị Loan; CN. Ngô Đăng Trung; CN. Nguyễn Đức Hiếu; ThS. Hoàng Thị Thu Hường

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về tín ngưỡng, tôn giáo, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh

+ Nghiên cứu, nhận diện, đánh giá thực trạng và dự báo tình hình các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế trong công tác phòng ngừa, công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, những nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm

+ Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tóm tắt

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ 01/2022, kết thúc tháng 12/2022

- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng


Tác giả: .
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết