A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH13/22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Tài chính Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phạm Thế Hùng

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng; ThS. Phạm Thanh Hà; ThS. Ngô Thị Thùy Quyên; ThS. Phạm Hồng Tùng; ThS. Vũ Huy Hoàng; CN. Nguyễn Ngọc Bảo; CN. Vũ Văn Tháp; CN. Dương Thị Thúy Nga; ThS. Hoàng Minh Tiến; CN. Bùi Thị Lan Anh; CN. Nguyễn Văn Thạnh; ThS. Lương Hữu Tập; ThS. Phạm Thị Hương Thảo

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 

+ Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nước ở địa phương

+ Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021

+ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

- Kết quả thực hiện: Báo cáo tóm tắt

- Thời gian thực hiện: 12 tháng từ 01/2022 đến tháng 12//2022 và thời gian bổ sung sau khi xin gia hạn thực hiện 06 tháng đến tháng 06/2023

- Kinh phí thực hiện: 250 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết