A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ tại các trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình

- Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ tại các trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/NN03/22

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Hồng Trang

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Yến; PGS.TS. Trịnh Đình Thâu; PGS.TS. Lại Thị Lan Hương; ThS. Lê Văn Hùng; BSTY. Nguyễn Thị Minh Phương; TS. Hoàng Minh Sơn; PGS.TS. Nguyễn Văn Giáp; ThS. Phạm Văn Lý; ThS. Đinh Phương Nam

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nước, phương pháp xử lý nguồn nước và dụng cụ bảo hộ dùng trong chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình

+ Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) trong xử lý nguồn nước và dụng cụ bảo hộ dùng trong chăn nuôi lợn trang trại tại tỉnh Thái Bình

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn nước, phương pháp xử lý nguồn nước và dụng cụ bảo hộ dùng trong chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình

+ Xây dựng 02 mô hình ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) để xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ trong trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ tại tỉnh Thái Bình

+ Bản hướng dẫn ứng dụng công nghệ tia UV (Ultra Violet - tia cực tím) để xử lý vi sinh vật gây bệnh có trong nguồn nước và dụng cụ bảo hộ phù hợp với trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ

+ Báo cáo kết quả đề tài

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ 01/2022, kết thúc tháng 06/2023

- Kinh phí thực hiện: 700 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết