A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

- Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ sinh sản (trống VSD x mái Star 53) và nuôi con thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/NN 07/20-21

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Ngọc Tiến

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: ThS. Lê Tuấn Anh; ThS. Phạm Thùy Linh; ThS. Phạm Thị Xuân; ThS. Khuất Thị Tuyên; ThS. Nguyễn Thị Minh Hường; ThS. Nguyễn Thị Luyến

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Xây dựng được 01 (một) mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ (trống VSD x mái Star 53) quy mô 2000 con theo hướng an toàn sinh học

+ Xây dựng được 03 (ba) mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm là con lai của vịt bố mẹ (trống VSD x mái Star 53) với quy mô 1500 con/mô hình theo hướng an toàn sinh học

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt bố mẹ sinh sản (trống VSD x mái Star 53) và vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học

+ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ấp nở

+ Tập huấn kỹ thuật cho 100 cán bộ và hộ gia đình chăn nuôi trong tỉnh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2020 kết thúc tháng 12/2021

- Kinh phí thực hiện: 2.828,70 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết