A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước tại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

- Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước tại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

- Mã số nhiệm vụ: TB-CT/XH10/21

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Kho bạc Nhà nước Thái Bình

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trung Kiên

- Thành viên tham gia nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Hằng; ThS. Trần Văn Viển; ThS. Nguyễn Thị Hải; ThS. Phạm Thị Vân; ThS. Nguyễn Thị Thu Phương; ThS. Nguyễn Thị Minh Đức; ThS. Nguyễn Thị Trần Thìn; ThS. Lương Thị Thu Hương; ThS. Khiếu Việt Dũng; ThS. Nguyễn Thị Ngát; ThS. Tô Thị Thiều Hoa; ThS. Đỗ Đình Phất; ThS. Vũ Kiên; ThS. Nguyễn Thị Dung

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thái Bình năm 2016-2020, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thái Bình giai đoạn 2021-2025 theo hướng cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Bình giai đoạn 2021-2025

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ 01/01/2021 kết thúc 31/12/2021

- Kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan