Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sáng ngày 21/7/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình) đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế hỗ trợ kỹ thuật cao (Công ty QM&T) tổ chức Hội nghị Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất ...