A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội quy tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình

Tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-SKHCN ngày 13/4/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình).

I. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Quyền của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đó;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày (có từ 5 đến 10 người thì cứ 1 hoặc 2 người; có trên 10 người thì cử thêm người, nhưng không quá 5 người).

II. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Đảm bảo trang phục ngành theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày nội dung; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho công dân chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Yêu cầu công dân thực hiện đúng nội quy; nếu vi phạm, lập biên bản và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

III. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong những trường hợp sau:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, nhưng cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Người tiếp công dân; người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy này và các quy định khác của pháp luật. Người có hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin