Khảo sát về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn phục vụ Tết Trung thu

Khảo sát về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn phục vụ Tết Trung thu

Thực hiện kế hoạch khảo sát Hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2023, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 06/9/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thu thập 37 mẫu Hàng đóng gói sẵn là bánh kẹo, đồ uống phục vụ Tết ...
Tập huấn xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Tập huấn xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Chiều ngày 9/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí, hồ sơ, chứng từ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2024 của tỉnh Thái ...
Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa ...
Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sáng ngày 21/7/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình) đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế hỗ trợ kỹ thuật cao (Công ty QM&T) tổ chức Hội nghị Tập huấn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất ...
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu ...