Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình phổ biến Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình phổ biến Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn ...
Thái Bình tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Đề án ''Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030''

Thái Bình tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Đề án ''Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030''

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Interet tìm hiểu Đề án ''Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030''.