Bệnh nhân COVID-19 nhiễm các biến thể khác nhau thở ra lượng virus khác nhau, theo một nghiên cứu mới.