A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nội dung tài liệu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tại file đính kèm sau: Tài liệu ban hành kèm theo Kế hoạch số 51-KH/ĐUK


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết