A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện Công văn số 1246/UBND-NNTNMT ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nội dung công văn và các văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu tại các file đính kèm sau:

1. Công văn số 1246/UBND-NNTNMT ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

3. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

4. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

5. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

6. Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

7. Quyết định số 59/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết