Chiều ngày 13/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, năm 2022. Tới dự, có đồng ...