Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ký kết hợp đồng nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ký kết hợp đồng nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2022

Chiều ngày 07/3/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra lễ Ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa bổ sung giống Rươi nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo và thu nhập cho người ...
Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế mô hình khoai tây sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, phòng trừ bệnh hại vùng rễ tại huyện Quỳnh Phụ

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế mô hình khoai tây sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, phòng trừ bệnh hại vùng rễ tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 10/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra mô hình khoai tây sử dụng phân hữu cơ vi sinh thuộc đề tài cấp tỉnh: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhằm phòng trừ bệnh hại vùng rễ và nâng cao năng ...
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Đông Hưng

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Đông Hưng

Sáng ngày 23/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Hồng xiêm nhót (Manilkara zapota) để xây dựng thương hiệu đặc sản Thái Bình” do Trung tâm Tài nguyên thực vật (Viện Khoa ...