Văn bản mới ban hành
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 24/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sang nhận công tác và bổ nhiệm giữ ...
Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc điều động cán bộ

Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ

Sáng ngày 02/03/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã ...

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế (X-quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình) có hiệu lực từ ...
Hội đồng sơ tuyển  Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh họp phiên kết luận

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh họp phiên kết luận

Sáng ngày 05/9/2019, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ), Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 của tỉnh tổ chức phiên họp kết luận để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.