Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sáng ngày 05/6/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo ISO tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 24/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sang nhận công tác và bổ nhiệm giữ ...
Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc điều động cán bộ

Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ

Sáng ngày 02/03/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã ...

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế (X-quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình) có hiệu lực từ ...