Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 10
Hôm qua : 409
Năm 2019 : 106.935
Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế (X-quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình) có hiệu lực từ ...
Hội đồng sơ tuyển  Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh họp phiên kết luận

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh họp phiên kết luận

Sáng ngày 05/9/2019, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ), Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 của tỉnh tổ chức phiên họp kết luận để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh ...
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã

Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã

Ngày 09/7/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ...

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp công khai thông tin đất đai, thông tin quy hoạch xây dựng giai đoạn 1 của tỉnh Thái Bình

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 08/7/2019, Sở Thông tin và Truyền Thông đã ban hành công văn số 414/STTTT-CNTT về việc Cung cấp công khai thông tin đất đai, thông tin quy hoạch xây dựng giai đoạn 1 của Tỉnh Thái Bình. Công văn có nội dung như ...
Văn bản mới ban hành