Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Sáng ngày 7/6, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025. 
Từ ngày 01/3/2022, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa tỉnh Thái Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động

Từ ngày 01/3/2022, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa tỉnh Thái Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ...
Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Chiều ngày 13/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, năm 2022. Tới dự, có đồng ...
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Chiều ngày 22/12/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Phóng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Đoàn thể Đảng ủy Khối các cơ quan ...