Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Sáng ngày 8/5/2019, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tới dự và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Biền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Biền triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44- KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đặc biệt, hội nghị tập trung quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Số 02-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, nội dung cơ bản trong các nghị quyết và các nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực KH&CN.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu, sau hội nghị này, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở tiếp tục nghiên cứu, triển khai, quán triệt nội dung các Nghị Quyết, Chỉ thị trên và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ ban hành Kế  hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện triển khai Nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, để Nghị quyết đi vào cuộc sống.


Tác giả: P.V
Nguồn: sokhcn.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết