A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai các nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

Sáng ngày 08/4/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, ký kết chương trình phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo giai đoạn 2021-2026.

Tới dự có đồng chí Phạm Đồng Thuỵ - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị trong Khối khoa giáo; đại diện Ban Giám hiệu các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công tác khoa giáo, trong quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Trong quý I năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương trên lĩnh khoa giáo như: Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 04/3/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa XI) về “Phát triển khoa học – công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 15/3/2022 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và sơ kết 03 năm thực hiện Kế luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”… Tham mưu chỉ đạo triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực khoa giáo, như: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; tổ chức tiêm phòng, điều trị cho các ca mắc Covid trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo đảm bảo an toàn, linh hoạt phù hợp với công tác phòng chống dịch; triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh theo Nghị quyết 68; chủ động triển khai thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ, hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả hoạt động KH&CN; kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ hành lang đê điều, môi trường, tham mưu UBND tỉnh xử lý một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Đối với các cơ quan, đơn vị trong khối, bên cạnh công tác phối hợp hoạt động đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quý II năm 2022, công tác khoa giáo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, khảo sát, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ký kết Chương trình phối hợp và triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nội dung Chuyên mục "Khoa giáo và đời sống" trên Báo Thái Bình; "Chương trình khoa giáo" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác khoa giáo giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thuỵ - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị trong quý I năm 2022. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác khoa giáo; bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng được khối đại đoàn kết trong từng cơ quan, đơn vị; rà soát lại các chương trình hành động, đánh giá lại kết quả và chỉ tiêu đã đạt được để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị

 

Đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
trình bày Dự thảo Báo cáo công tác Khoa giáo quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

 

Đồng chí Hoàng Văn Thiệp - PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị 
trong khối khoa giáo, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
ký kết Chương trình phối hợp công tác khoa giáo giai đoạn 2021 - 2026

 

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị 
trong khối khoa giáo, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
ký kết Chương trình phối hợp công tác khoa giáo giai đoạn 2021 - 2026

 

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị 
trong khối khoa giáo, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
ký kết Chương trình phối hợp công tác khoa giáo giai đoạn 2021 - 2026

 


Nguồn:Sở KH&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết