A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 02/02/2023 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình bền vững”, sáng ngày 14/2, cùng với 281 điểm cầu của toàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Kế hoạch theo hình thức trực tuyến.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS. TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2023, gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người và những quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; những giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời chỉ ra một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Hội nghị đã giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở nắm vững các kiến thức cơ bản của chuyên đề 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về phát huy giá trị, văn hóa con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng; những giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của con người Thái Bình; góp phần đưa Thái Bình trở thành tỉnh phồn vinh và hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đồng chí lãnh đạo Sở và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ

 

Toàn cảnh hội nghị

 

PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tại hội nghị (ảnh chụp màn hình)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết