Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

THÔNG BÁO

về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

bắt đầu thực hiện từ năm 2020

 

Triển khai xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ,”; để có cơ sở đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng đề xuất dự án thuộc Chương trình.

Một số lưu ý khi đăng ký, đề xuất:

1. Ưu tiên các dự án:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa;

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp;

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái;

- Dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.

2. Các dự án tham gia Chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07.

3.  Hồ sơ dự án bao gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.

(Chi tiết các biểu mẫu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

4. Thời hạn nhận Hồ sơ:

Hồ sơ đề xuất, đăng ký dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trước ngày 30/3/2019.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, Số 36A, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 0227.3658866.


Tác giả: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁI BÌNH
Nguồn: sokhcn.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết