A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình; thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2022;

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 như sau:

I/ Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn

1. Đề tài số 1:

* Tên đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa bổ sung giống Rươi nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo và thu nhập cho người dân tỉnh Thái Bình.

* Mục tiêu chính:

- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển vùng sản xuất lúa - rươi tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

- Xây dựng mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rươi và nhãn hiệu tập thể, tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP cho “Gạo Rươi Hồng Tiến” tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

* Dự kiến sản phẩm chính:

- Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất lúa an toàn, nuôi rươi trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và phân tích thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển lúa - rươi an toàn;

- Quy trình kỹ thuật trồng lúa an toàn trên vùng ruộng mặn lợ có khả năng khai thác rươi;

- Quy trình kỹ thuật trồng lúa kết hợp thả rươi bổ sung;

- Bản hướng dẫn kỹ thuật thả rươi bổ sung và phương pháp quản lý ruộng rươi để nâng cao năng suất, sản lượng rươi;

- Mô hình sản xuất lúa an toàn kết hợp nuôi rươi theo chuỗi liên kết, quy mô 5ha/3 vụ, hiệu quả kinh tế từ lúa và khai thác rươi tăng từ 10 - 15% so với sản xuất lúa thông thường;

- Mô hình sản xuất lúa an toàn theo chuỗi liên kết trên vùng ruộng mặn lợ làm bước đệm cho sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi, quy mô 25 - 30 ha/vụ, hiệu quả kinh tế tăng từ 10 - 15% so với sản xuất lúa thông thường;

- Nhãn hiệu tập thể “Gạo Rươi Hồng Tiến” tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình được công nhận;

- 100 người dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa kết hợp thả rươi bổ sung và chăm sóc, quản lý trên ruộng rươi;

- 02 hội thảo khoa học (50 người/1 hội thảo) đánh giá mô hình sản xuất lúa bổ sung giống Rươi tại tỉnh Thái Bình;

- Báo cáo kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

2. Đề tài số 2:

* Tên đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất cao Hòe giác, chiết xuất sophoricosid từ Hòe giác trồng tại Thái Bình và đánh giá tác dụng lâm sàng trong điều trị bệnh trĩ.

* Mục tiêu chính:

- Xây dựng quy trình sản xuất cao Hòe giác và chiết xuất hoạt chất sophoricosid từ Hòe giác nhằm đa dạng hóa sản phẩm thu hoạch từ cây Hòe, góp phần phát triển bền vững cây Hòe trồng tại Thái Bình.

- Đánh giá tác dụng và tác dụng không mong muốn của cao Hòe giác trong điều trị bệnh trĩ.

* Dự kiến sản phẩm chính:

- Quy trình sản xuất cao Hòe giác và chiết xuất hoạt chất sophoricosid từ Hòe giác trồng tại Thái Bình;

- Báo cáo đánh giá tác dụng của cao Hòe giác trong điều trị bệnh trĩ;

- 02 bài báo trên tạp chí khoa học;

- Báo cáo kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

II. Hồ sơ và việc tiếp nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đề tài, mục tiêu chính, yêu cầu đối với sản phẩm chính của đề tài như trên.

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn; Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.

(Các Văn bản và Mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ  http://www.sokhcn.thaibinh.gov.vn)

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a, Tên nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của chương trình đăng ký tham gia tuyển chọn;

b, Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;

c, Tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

d, Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021 trong giờ hành chính. Ngày chứng thực nhận hồ sơ theo dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình (cả trường hợp nộp trực tiếp và nộp qua đường bưu điện).

4. Nơi nhận Hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình - Số 36A, Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, điện thoại: 0227.364.1596.

Thông báo này đã được đăng trên Báo Khoa học và Phát triển - Cơ quan ngôn luận của Bộ Khoa học và Công nghệ số 1155 (số 39/2021) phát hành vào thứ Năm hàng tuần (Từ ngày 30/9/2021 - 6/10/2021).


Nguồn:Sở KH&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết