A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi năm 2022

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (Chương trình Nông thôn, miền núi) thực hiện từ năm 2022; để có cơ sở đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất, đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án thuộc Chương trình theo yêu cầu của Thông báo trên (Có Văn bản gửi kèm).

Hồ sơ đề xuất, đăng ký dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trước ngày 20/3/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ không xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự án của đơn vị thực hiện không đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ quy định.

Xem chi tiết tại: Công văn số 70/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2021 của Sở KH&CN về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi năm 2022 và Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết