A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo về việc tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã ban hành Công văn số 191/SKHCN-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022; trong đó: Thời hạn Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình tiếp nhận đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 trước ngày 01 tháng 8 năm 2021 (Căn cứ theo dấu bưu điện hoặc dấu Công văn đến của bộ phận Văn thư đối với trường hợp nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến thời gian chuyển, phát bưu phẩm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển, phát bưu phẩm. Do vậy, đối với trường hợp nộp đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 qua bưu điện, căn cứ theo dấu bưu điện đảm bảo thời hạn trước ngày 01/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trân trọng thông báo thời hạn tiếp nhận đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (qua bưu điện) đến Văn thư, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình chậm nhất trước ngày 07/8/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trân trọng thông báo đến các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh.

Chi tiết xem tại công văn số 334/SKHCN-KHTC ngày 31/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về việc tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết