A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc điều chỉnh Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 đối với đề tài: “Phục tráng và phát triển giống ổi Bo Thái Bình”;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 như sau:

I. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn

* Tên đề tài: Phục tráng và phát triển giống ổi Bo Thái Bình.

* Mục tiêu chính:

- Đánh giá thực trạng phân bố và sản xuất giống ổi Bo ở tỉnh Thái Bình;

- Xác định vùng địa lý tương đồng để thực hiện các biện pháp kĩ thuật trồng ổi Bo;

- Tuyển chọn cây đầu dòng và giống cây đầu dòng;

- Xây dựng quy trình nhân giống, quy trình canh tác giống ổi Bo Thái Bình;

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Ổi Bo Thái Bình";

- Xây dựng mô hình sản xuất ổi Bo Thái Bình.

* Dự kiến sản phẩm chính:

- Báo cáo thực trạng phân bố và sản xuất giống ổi Bo ở tỉnh Thái Bình;

- Bảng cơ sở dữ liệu về đặc tính nông, sinh học của giống ổi Bo; bảng kết quả phân tích cụ thể số liệu về nông hoá, thổ nhưỡng, các điều kiện sinh thái và thời tiết khí hậu trong vùng ổi nguyên sản và các địa điểm khác của tỉnh có điều kiện nông hoá thổ nhưỡng và sinh thái tương tự;

- Đánh giá được đa dạng di truyền nguồn gen ổi Bo bằng kĩ thuật sinh học phân tử;

- 05 cây ổi Bo đầu dòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình công nhận; xây dựng vườn 10 cây mẹ làm vật liệu nhân giống góp phần bảo vệ nguồn gen quý và phục vụ mở rộng khai thác diện tích ổi Bo tại Thái Bình; 

- Quy trình nhân giống; quy trình canh tác giống ổi Bo Thái Bình; 

- Bảo tồn diện tích trồng ổi Bo hiện có; mô hình cải tạo vườn ổi Bo có sẵn theo hướng thâm canh tổng hợp ứng dụng các biện pháp kĩ thuật nhằm khôi phục vườn ổi. Mô hình cho năng suất tăng 10-15% so với canh tác truyền thống;

Mô hình 02 ha trồng mới ổi Bo. Cây trồng trong mô hình là cây ghép (hoặc cây chiết) sinh trưởng khoẻ, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, nhanh cho thu hoạch so với cách trồng truyền thống;

- Nhãn hiệu tập thể "Ổi Bo Thái Bình";

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026

II. Hồ sơ và việc tiếp nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đề tài, mục tiêu chính, yêu cầu đối với sản phẩm chính của đề tài như trên.

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn; Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.

(Các Văn bản và Mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ  http://www.sokhcn.thaibinh.gov.vn).

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 30/3/2023 trong giờ hành chính. Ngày chứng thực nhận hồ sơ theo dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình (cả trường hợp nộp trực tiếp và nộp qua đường bưu điện).

4. Nơi nhận Hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình – Số 36A, Phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, điện thoại: 0227.364.1596.

Lưu ý:

Toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về Sở được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn.

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

d) Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình – Số 36A, Phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình./.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan