A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấptỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2024;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 như sau:

I/ Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn
1. Đề tài số 1:

* Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả các giải pháp can thiệp
trong phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái
Bình năm 2024.

* Mục tiêu chính:

1) Đánh giá thực trạng và một số yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình năm 2024.

2) Xác định hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình.

* Dự kiến sản phẩm chính:

1) Báo cáo đánh giá thực trạng và một số yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình năm 2024.

2) Báo cáo hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình.

3) 02 mô hình áp dụng giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình.

4) 02 lớp tập huấn về kiến thức phòng chống tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình.

5) 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Đề tài số 2:

* Tên đề tài: Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng của Galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp tại tỉnh Thái Bình, năm 2024-2025.

* Mục tiêu chính:

1) Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến đổi nồng độ của
Galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp.

2) Xác định mối liên quan giữa nồng độ Galectin-3 huyết thanh với một số biến cố tim mạch trong 6 tháng ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp.

* Dự kiến sản phẩm chính:

1) Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến đổi nồng độ của Galectin-3 huyết thanh ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp.

2) Báo cáo về mối liên quan giữa nồng độ Galectin-3 huyết thanh với một số biến cố tim mạch trong 6 tháng ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp.

3) 01-02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
          4) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

3. Đề tài số 3:

* Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình và phát triển sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius), phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Bình.

* Mục tiêu chính:

1) Hoàn thiện quy trình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Bình.

2) Xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính, quy mô 02 ha.

* Dự kiến sản phẩm chính:

1) Quy trình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Bình.

2) Mô hình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính và bộ giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ, quy mô 02 ha, chất lượng dược liệu đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V.

3) 50 người được tập huấn quy trình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính.

4) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: 2024-2026

4. Đề tài số 4:

* Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thực tế ảo và hệ thống thông tin địa lý mở để hỗ trợ hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

* Mục tiêu chính:

1) Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu GIS nông nghiệp dạng 2D, cơ sở dữ liệu dạng 3D mẫu và hỗ trợ thực tế ảo cho một số sản phẩm hàng hóa chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

2) Xây dựng được phần mềm hỗ trợ hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

* Dự kiến sản phẩm chính:

1) Bộ cơ sở dữ liệu GIS nông nghiệp dạng 2D, cơ sở dữ liệu dạng 3D mẫu và hỗ trợ thực tế ảo cho một số sản phẩm hàng hóa chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

2) Phần mềm hỗ trợ hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

3) Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phần mềm cho ít nhất 30 người.

4) Bản hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

5) 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong nước.

6) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

* Thời gian thực hiện: 2024-2025

II. Hồ sơ và việc tiếp nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đề tài, mục tiêu chính, yêu cầu đối với sản phẩm chính của đề tài và thời gian thực hiện đề tài như trên.

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn; Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình.

- Các Văn bản và Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ http://www.sokhcn.thaibinh.gov.vn.

- Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có đóng dấu niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn.

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

d) Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình – Số 36A, Phố
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 13/9/2023 trong giờ hành chính. Ngày chứng thực nhận hồ sơ theo dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình (cả trường hợp nộp trực tiếp và nộp qua đường bưu điện).

4. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình – Số 36A, Phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, điện thoại: 0227.364.1596.


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan